Tin cậy

TETRIS

lamune
59.3MB
Tải về
Tải về 25k - 50k
Phiên bản 3.0.10 5 tháng trước

Mô tả của TETRIS

Don’t miss out on one of the best-selling mobile games of all time – free to download! Rediscover the world-famous Tetris® game you know and love, with all-new features and ways to play. Keep your lines clear and keep your cool as things heat up in this puzzle game that’s easy to pick up, but difficult to master. This is Tetris®, reimagined.

GO THE DISTANCE IN MARATHON MODE

Create the perfect strategy and keep your lines clear with endless Tetrimino action. Choose between original Swipe and One-Touch controls in this traditional Tetris® mode.

DISCOVER THE TETRIS® GALAXY

Dig for the galaxy’s core using as few Tetriminos as possible in this multi-level puzzle mode. Exchange Coins for Power-ups and transform Tetrimino blockades into amazing rewards.

COMPETE FOR THE TOP

Show off your skills in the new Explorers Mode. Challenge yourself and other players when you go head-to-head with the competition.

TRACK YOUR PROGRESS

Keep a tally of every line you’ve cleared, or link to Facebook to compete with friends in Tetris® Rank. You can even brag about those sky-high scores on your newsfeed!

Requires acceptance of EA’s Privacy & Cookie Policy (privacy.ea.com) and User Agreement (terms.ea.com. Visit http://help.ea.com/ for assistance or inquiries.

Important Messages for Consumers:

This app collects data through third party analytics technology (see Privacy & Cookie Policy for details).

This app contains direct links to social networking sites intended for an audience over 13.

This app contains direct links to the Internet.

For all countries other than Germany: EA may retire online features and services after 30 days’ notice posted on www.ea.com/1/service-updates.

For Germany: EA may retire online features and services after 30-day notice per e-mail (if available) and posted on www.ea.com/de/1/service-updates.

Đừng bỏ lỡ một trong những trò chơi điện thoại di động bán chạy nhất mọi thời đại - miễn phí để tải về! Tái khám phá các Tetris® trò chơi nổi tiếng thế giới mà bạn biết và tình yêu, với tất cả các tính năng mới và cách để chơi. Giữ đường dây của bạn rõ ràng và giữ mát mẻ của bạn như là những thứ nóng lên trong trò chơi này câu đố đó là dễ dàng để nhận, nhưng khó khăn để làm chủ. Đây là Tetris®, tưởng tượng lại.

GO THE XA TRÊN MARATHON PHƯƠNG

Tạo các chiến lược hoàn hảo và giữ cho đường dây của bạn rõ ràng với hành động Tetrimino vô tận. Lựa chọn giữa Swipe và One-Touch điều khiển ban đầu trong chế độ Tetris® truyền thống này.

KHÁM PHÁ TETRIS® GALAXY

Đào cho lõi của thiên hà sử dụng càng ít càng tốt Tetriminos trong chế độ câu đố đa cấp này. Coins Exchange cho Power-up và biến đổi phong tỏa Tetrimino vào phần thưởng tuyệt vời.

CẠNH TRANH CHO TOP

Thể hiện kỹ năng của bạn trong Explorers Chế độ mới. Thách thức chính mình và người chơi khác khi bạn đi đầu-to-đầu với sự cạnh tranh.

THEO DÕI TIẾN ĐỘ CỦA BẠN

Giữ một kiểm đếm của mỗi dòng bạn đã xóa, hoặc liên kết với Facebook để cạnh tranh với bạn bè trong Tetris® Rank. Bạn thậm chí có thể khoe khoang về những điểm số cao ngất trời trên newsfeed của bạn!

Yêu cầu chấp nhận bảo mật của EA và Chính sách Cookie (privacy.ea.com) và Hiệp định tài (terms.ea.com. Thăm http://help.ea.com/ trợ giúp hoặc thắc mắc.

Tin nhắn quan trọng đối với người tiêu dùng:

Ứng dụng này thu thập dữ liệu thông qua công nghệ phân tích của bên thứ ba (xem Privacy & Chính sách Cookie để biết chi tiết).

Ứng dụng này có chứa các liên kết đến các trang web mạng xã hội dành cho khán giả trên 13.

Ứng dụng này có chứa các liên kết trực tiếp với Internet.

Đối với tất cả các nước khác ngoài Đức: EA có thể nghỉ hưu tính năng trực tuyến và các dịch vụ sau khi thông báo trước 30 ngày được đăng trên www.ea.com/1/service-updates.

Đối với Đức: EA có thể nghỉ hưu tính năng trực tuyến và các dịch vụ sau khi thông báo trước 30 ngày cho mỗi e-mail (nếu có) và đăng trên www.ea.com/de/1/service-updates.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho TETRIS

3.76
25
5
11
4
1
3
10
2
2
1
1

Đánh giá TETRIS

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên TETRIS, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng lamune
Cửa hàng lamune 45.77k 10.89M

Thông tin APK về TETRIS

Phiên bản APK 3.0.10
Khả năng tương thích Android 3.0+ (Honeycomb)
Lập trình viên Sas Games
Chính sách riêng tư http://privacy.ea.com/en


Tải về TETRIS APK
Tải về